Trainingen

Robert Westphal is voordat hij in 2005 zijn bedrijf startte tien jaar schuldhulpverlener geweest. In deze periode heeft hij zich bekwaamd in begeleiden en coachen van mensen met financiële problemen. Vanaf 2008 is Robert als freelance trainer verbonden aan Nibud opleidingen en aan Learncare Academy. Voor deze organisaties heeft hij als trainer bij zorginstellingen, hulpverlening, banken en gemeenten getraind rondom het thema budgetcoachen.

 

Nibud

Bij Nibud geeft Robert de volgende trainingen:

 • Budgetbegeleiding

 • Budgetcoachen volgens de Nibud methode

 • Hoe geef ik budgetteringslessen

 • Activerende gespreksvoering

 • Vrijwilligerstrainingen

 

Learncare Academy

Bij Learncare Academy verzorgt/verzorgde Robert de volgende opleidingen:

 • Budgetcoach NEN 8048 (SHV 3)

 • Schuldhulpverlener

 • Masterclass coachen

 • Assessment training

 

Eigen Trainingen

Robert heeft de afgelopen jaren diverse opleidingen ontwikkeld voor bovenstaande instituten maar heeft ook voor zijn eigen bedrijf trainingen gemaakt. Een opsomming hiervan vindt u hieronder:

 • Motiverende gesprekstechnieken

 • Spreekkamer coaching

 • Budgetteren

 • Financiële vrijheid

 

U kunt meer informatie over deze trainingen vinden door op de desbetreffende knop te drukken. Robert heeft bovenstaande trainingen gegeven aan een bewindvoerders organisatie, gemeente (schuldhulpverlening), reclassering en een administratiekantoor.

robert