Spreekkamer Coaching

Wilt u de gesprekstechnieken en coaching vaardigheden van uw hulpverleners verbeteren? U kunt dan natuurlijk kiezen voor een groepstraining, maar denkt u ook eens aan de individuele training Spreekkamer Coaching.

Deze individuele training biedt unieke leerkansen door directe feedback tijdens het werk. Hierdoor worden de reeds aanwezige competenties versterkt en ontwikkeld.

Inhoud training:

Rowes gaat samen met uw medewerker en de cliënt de spreekkamer in. De hulpverlener voert zijn/haar gesprek met de cliënt waarbij Rowes observeert. Na dit gesprek ontvangt de hulpverlener feedback over de aanpak van het gesprek en de gebruikte gesprekstechnieken. Naar behoefte wordt theorie gebruikt ter uitleg en oefening.

Thema’s die in Spreekkamer Coaching aan bod komen, zijn:

  • verbale en non-verbale communicatie

  • gesprekstechnieken

  • coaching vaardigheden

  • voorkomen van ruis en miscommunicatie

  • sfeer en het creëren van vertrouwen

  • omgaan met weerstanden

Resultaat

De hulpverlener beheerst het gesprek, weet met weerstanden om te gaan en weet het vertrouwen van de cliënt te winnen. Door de individuele aanpak zullen de inzichten over gespreksvoering van uw medewerker sterk toenemen en weet deze wat zijn/haar valkuilen zijn en hoe daarmee om te gaan.