Budgetcoaching bij ontslag

 

Binnenkort neemt u wegens een reorganisatie afscheid van een aantal werknemers. Dit gaat gepaard met pijn en frustratie, zowel bij de werknemers als bij uw organisatie.  Als werkgever voelt u zich betrokken bij deze medewerkers en vraagt u zich af of ze het financieel nog gaan redden.

Als onafhankelijke gesprekspartner voert Rowes gesprekken met de medewerker met als doel deze meer inzicht te geven in de toekomstige financiële situatie. De volgende zaken worden voor de werknemer inzichtelijk gemaakt:

  1. budgetoverzicht huidige financiële situatie

  2. budgetoverzicht toekomstige financiële situatie

  3. overzicht inkomens verruimende regelingen (toeslagen en subsidies)

  4. omgaan met een eventuele vertrekpremie

  5. gevolgen voor pensioen en hypotheek

  6. in evenwicht krijgen en houden van het budget

  7. voorkomen financiële valkuilen

Rowes heeft door reorganisatie/ontslag bij o.a. ING bank een aantal medewerkers financieel begeleid bij het naderend ontslag.