Motiverende Gesprekstechnieken

 

In deze training weten de deelnemers hun gesprekstechnieken te verbeteren, efficiëntere gesprekken te voeren en de cliënt in beweging te krijgen. Er wordt uitvoerig geoefend er wordt aandacht besteed aan de valkuilen in het voeren van gesprekken.

 

Inhoud training:

  • communicatie

  • diverse gesprekstechnieken

  • feedback geven

  • componenten van motiveren

  • vergroten zelfredzaamheid

  • omgaan met weerstanden

  • creëren van vertrouwen

 

Resultaat

Een medewerker met sterk verbeterde gesprektechnieken die kan omgaan met de weerstanden van de cliënt en deze motiveert tot gedragsverandering, verantwoordelijkheid en actie.

Na deze training zullen uw medewerkers minder adviseren maar meer motiveren. De cliënt krijgt hierdoor weer meer grip op de eigen situatie waardoor de zelfredzaamheid wordt bevorderd. De medewerker ervaart vloeiendere en efficiëntere gesprekken die minder energie kosten.