Mediation

 

 

“Ieder conflict vindt zijn oorsprong in een behoefte waarin niet is voorzien.”

 

 

  • “De receptioniste reageert steeds vijandiger naar de bureaumanager.”

  • “Het voltallige personeel van een winkel zegt het vertrouwen op in de directie.”

  • “Een onmisbare IT-er dreigt weg te lopen bij zijn werkgever na een conflict met zijn manager.”

  • “Een kapitein dreigt te worden ontslagen doordat hij niet overweg kan met zijn leidinggevende.”

 

In de strijd of eruit blijven…….

In bovenstaande situaties is Rowes de afgelopen jaren ingeschakeld om te bemiddelen.  Als onafhankelijke derde bemiddelt Rowes in conflicten door partijen te begeleiden bij het vinden van een gezamenlijke oplossing.

Door middel van vertrouwelijke gesprekken met de verschillende partijen wordt gezocht naar een oplossing in het geschil. Gestreefd wordt naar een win-winsituatie waarbij Rowes optreedt als procesbegeleider. Uitgangspunt is een voor alle partijen bevredigend resultaat.

Mediation is een passend instrument wanneer de conflicterende partijen ook in de toekomst nog veelvuldig contact met elkaar zullen hebben. Een voor beide geschikt resultaat maakt de weg weer open voor een harmonieuze samenwerking.

Rowes biedt coachende mediation als oplossing en als inzicht in de oorzaak van het geschil.