Budgetteren (cursus: “Uitkomen met inkomen”)

 

Doelgroep

 

De cursus is geschikt voor mensen met een laag inkomen die een eigen huishouden voeren. Het is in eerste plaats een preventiemiddel om schulden te voorkomen. Maar ook voor mensen met schulden is deze cursus geschikt. Zij leren hoe ze beter met hun schulden kunnen omgaan en hoe ze naar een stabiel financieel huishouden kunnen toewerken.

 

Cursus

 

Tijdens de bijeenkomsten vergroten de deelnemers hun kennis over rondkomen met geld. Ze krijgen meer inzicht in hun uitgaven en gaan inzien dat ze (betere) keuzes dienen te maken. Ook worden naar mogelijkheden gezocht om de inkomsten te vergroten. Met het maken van een maand- en jaarbegroting leren de cursisten anticiperen op toekomstige uitgaven waardoor ze minder worden geconfronteerd met onaangename verrassingen.

Wat voor de cursisten mogelijk nog veel belangrijker is, is dat zij lotgenoten ontmoeten die dezelfde problemen hebben. Cursisten hebben niet langer het gevoel dat ze er alleen voor staan, waardoor het zelfvertrouwen toeneemt.  Hieruit putten de cursisten vaak moed en stimuleren ze elkaar in het zoeken naar oplossingen.

 

 

 

Maximaal aantal deelnemers

 

Het aantal deelnemers per cursus is maximaal 12.

 

 

Duur van de cursus

 

De cursus bestaat uit  5 tot 6 lessen van 2,5 tot 3 uur.

 

 

Opbouw van de cursus

 

Iedere les bevat de volgende onderdelen:

 • Theorie

 • Groeps- of indivuele opdrachten

 •  Huiswerk

 

Inhoud

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan de orde:

 • Het maken van een maand- en jaarbegroting

 • Het bijhouden van een huishoudboekje

 • Hoe vergroot je inkomsten en verklein je uitgaven

 • Prioriteiten stellen, keuzes maken

 • Vergroten weerbaarheid/assertiviteit

 • Bijhouden van de administratie

 • Schuldhulpverlening, omgaan met schulden

 • Financiële blauwdruk (= relatie tussen geld en persoonlijke waarden)

 • Verzekeringen

 • Belastingen

 • Casus

 • Tips en adviezen

 

Aan het einde van de cursus kan iedere cursist zijn eigen jaaroverzicht en maandbegroting maken. Nog belangrijker is dat de cursist zich bewust is geworden van zijn/haar eigen gedrag en de keuzes die hij of zij dient te maken.

De cursus kan worden ingezet door gemeentelijke instelling (kredietbanken en sociale diensten), Welzijn organisaties, Maatschappelijk Werk, woningcorporaties en reïntegratiebureaus.