Buy cheap and genuine Windows 7 product key  |
 Windows 7 Product Key for Windows 32bit/64bit Updated 2016y  |
 Windows 7 Ultimate ISO download  |
 Windows 7 Product Key Generator 32 bit and 64 bit Full  |
 Legit Windows 7 Product Key Online Store, PayPal Support  |
 Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 Product Key,Windows 7 Key Sale  |
 Windows 7 Key  |
 Get Free Windows 7 Product Key  |
windows-10-education-key
windows-10-enterprise-key
office-2010-key
windows-7-key-sale
windows-10-home-key
windows-10-activation-key
windows-10-pro-key
office-2016-key
windows-10-key
office-2013-key
windows-10-iso
windows-7-key
windows-10-product-key

Budgetcoaching voor medewerkers

 

Sommige werknemers lukt het niet om de financiën stabiel te krijgen. Ze worden kwetsbaar en behoren hierdoor tot de risicogroep: een verhoogde kans op verzuim of langdurige uitval. Voor werkgevers een lastige situatie. Om uw medewerker te helpen bij zijn/haar financiën, zoekt u een professionele begeleider. Door intensieve begeleiding kan deze zijn/haar financiën stabiliseren en zich weer richten op de werkzaamheden.

 

Werknemer met financiële problemen

Door budgetcoaching worden werknemers met financiële problemen en/of schulden begeleid om de financiële situatie in eerste instantie  te stabiliseren. Daarna wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing. Het doel van dit traject is zorgen voor rust, grip en overzicht zodat de werknemer weer optimaal kan functioneren. Uiteraard wordt van deze verwacht dat hij of zij er alles aan zal doen om de positie te verbeteren.

 

Werkwijze

Een goede begeleiding verloopt in 3 fasen:

  1. inventarisatiefase

  2. begeleidingsfase

  3. nazorgfase

In de eerste fase vinden er gesprekken met de betrokkene(n) plaats zodat de financiële situatie kan worden geïnventariseerd.  De schulden worden in kaart gebracht en een overzicht wordt gemaakt van de inkomsten en uitgaven. Hierdoor wordt duidelijk hoe problematisch de situatie is en zal het budget worden vastgesteld.

In de begeleidingsfase wordt een plan van aanpak gemaakt voor de schuldsituatie. Er worden afspraken gemaakt hoe het tij te keren. Indien nodig wordt er in samenwerking met de schuldeisers naar een oplossing gezocht.

Ook wordt onderzocht welke oorzaken aan de financiële problemen ten grondslag liggen. Door te kijken naar de keuzes die betrokkene heeft gemaakt, leert hij/zij om beter te budgetteren en veranderingen door te voeren. In deze fase zal de persoon in kwestie intensief worden gecoacht: gezamenlijk wordt gezocht naar eventuele onderliggende problemen en gewerkt aan een zonniger toekomst.

Naast het vinden van oplossingen is het de bedoeling dat degene met financiële problemen nieuwe inzichten krijgt en zich bewust wordt van zijn of haar financiële mogelijkheden. Verantwoorde keuzes ontstaan.

In de laatste fase is de situatie gestabiliseerd: er is een oplossing voor het probleem en de begeleiding bestaat uit het in evenwicht leren houden van het budget.